versiering

Henk Kroes onafhankelijk voorzitter dialoog CO2-opslag

Afdrukken PDF

Dit najaar start een brede maatschappelijke dialoog over CO2-opslag in Noord-Nederland. De organisatie ervan is in handen van de Natuur en Milieufederaties van Groningen, Friesland en Drenthe. Henk Kroes – voormalig voorzitter van de vereniging de Friesche Elf Steden – zal optreden als onafhankelijk voorzitter.


De Noordelijke Dialoog richt zich op alle inwoners van Noord-Nederland. Doel ervan is het bieden van een platform voor vragen, antwoorden en discussies tussen alle betrokkenen en belanghebbenden.

De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe, het  Rijk en het initiatiefnemende bedrijfsleven dat zich verenigde in Stichting Borg – worden betrokken bij het proces om waar gewenst te reageren op vraag- en zorgpunten van de Noord-Nederlandse bevolking.

In het kader van de Noordelijke Dialoog, die een jaar gaat duren, worden onder meer debatavonden georganiseerd waar belanghebbenden met elkaar in discussie gaan.

Voorzitter van de Noordelijke Dialoog wordt Henk Kroes, die de beschikking krijgt over een expertpanel van onafhankelijke deskundigen op gebieden als veiligheid, klimaat en energie, geologie en techniek. Deze deskundigen kunnen tijdens debatten  en informatiebijeenkomsten vragen beantwoorden en ingaan op argumenten van voor- of tegenstanders.

Bron: persbericht van de provinciale Natuur en Milieu Federaties.

Meer informatie is te vinden op de website van de Natuur- en Milieufederatie Groningen.

 

Europese Unie| Dit project wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling